HOME - T4I - PROJECTEN - STEUN ONS - CONTACT - LINKS

Verwezenlijkingen VZW Tomorrow4Isibani 2013

  • Runnen van kinderdagverblijf Kusasa.
  • Aankoop van voeding, luiers en allerhande materiaal.
  • Tijdens schoolvakanties: 1 week Holiday Club, opvang voor een 120−tal kinderen.
  • Educatief meisjeskamp in juli 2013 met 14 meisjes tussen 14 en 17 jaar.
  • Verbouwingen aan Isiphephelo Opvanghuis.
  • Opstarten en runnen Isiphephelo opvanghuis.
  • Trainingen personeel Isiphephelo opvanghuis.
  • Vergoeding Sandra - manager Isibani.


PROJECTEN