HOME - T4I - PROJECTEN - STEUN ONS - CONTACT - LINKS

Uw belastingsvoordeel

VZW Tomorrow4Isibani is 1 van de goede doelen die bij het Ministerie van Financiën een toelating heeft bekomen om voor uw gift van minstens € 40 een fiscaal attest af te leveren. Dat attest kan u bij uw belastingsaangifte voegen. Het bedrag van uw gift wordt dan in mindering gebracht van uw belastbaar inkomen.

Om te bepalen of u recht heeft op een fiscaal attest voor een bepaald aanslagjaar, telt T4I bij aanvang van het daarop volgende jaar al uw giften van het voorbije jaar samen. Komt u in totaal aan tenminste € 40, dan ontvangt u een fiscaal attest. U krijgt dat dus bij het begin van het jaar dat volgt op uw gift.

De fiscus heeft inzake dit fiscaal voordeel een aantal voorwaarden vastgelegd, onder andere:

  • De gift moet op jaarbasis minstens € 40 bedragen.
  • Het fiscaal voordeel mag enkel de werkelijke schenker toekomen. Voor het resultaat van een ophaling kan u dus geen fiscaal attest krijgen.
  • De gift moet rechtstreeks op de rekening van T4I worden gedeponeerd, en moet daar tijdig op aankomen om een fiscaal attest voor hetzelfde jaar te kunnen opleveren. Doe dus niet op 31 december nog snel een overschrijving.


Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Bron: F.O.D. Financiën

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • Ofwel 10% van het totale netto−inkomen
  • Ofwel € 376.350 (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017)
    Voor het aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018 bedraagt dit € 384.300

U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.


STEUN ONS


StuBru Music For Life