HOME - T4I - PROJECTEN - STEUN ONS - CONTACT - LINKS

Inhaalklassen

In de basisschool van Khethani zitten 60 tot 80 kinderen per klas. Op een schoolbank van 2 zitten ze meestal met 4 á 5. Dit voor 1 leraar!

Nodeloos te zeggen dat dit niet echt ideaal is.

We hebben begin 2012, samen met het schoolhoofd natuurlijk, uit het 1st en 2de studiejaar 40 kinderen geselecteerd die ernstige leerachterstand hadden, bijvoorbeeld in het 2de studie jaar hun naam niet kunnen schrijven. Ze werden in twee groepen van 20 opgesplitst en kregen bijles alternerend ´s morgens wiskunde en rekenen en in de namiddag lezen en schrijven. Dit werd georganiseerd door Flora en 2 lokale dames.

Er is geen plaats in de school zelf, daarom werd er initieel lesgegeven in het leslokaal aan de Isibanigebouwen. Later om practische en veiligheidsredenen verhuisden ze naar het kerkgebouw in Khethani zelf, maar deze overeenkomst vervalt spijtig genoeg eind 2012.


PROJECTEN