HOME - T4I - PROJECTEN - STEUN ONS - CONTACT - LINKS

Opvanghuis Isiphephelo

We worden dagdagelijks geconfronteerd met wezen of kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing, misbruik en verkrachting.

Zuid−Afrika heeft beperkte faciliteiten in termen van veilige plaatsen, weeshuizen en geschikte pleegzorg, pleegouders of potentieel adoptieouders, gepaard gaande met enorme stijgingen van de vraag naar deze voorzieningen. Daarom hebben we in 2013 het opvanghuis Isiphephelo geopend.

In een huiselijke sfeer, gerund door huismoeders, worden deze kinderen tijdelijk opgevangen nadat ze wettelijk uit hun probleemsituatie verwijderd werden. Ze worden op alle vlakken bijgestaan, ook op medisch vlak, zowel fysisch als psychisch. We zorgen dat ze gewoon naar school kunnen blijven gaan. Onze sociaal assistente zorgt voor de opvolging van het gerechtelijk dossier. Ze blijven bij ons tot een geschikte oplossing gevonden is voor het kind.

Naast het creëren van een warme, liefdevolle omgeving staat Opvanghuis Isiphephelo ook garant voor:

 • Training en opleiding:
  • Cursussen en workshops speciaal ontworpen rond de behoeften van de wezen en kwetsbare kinderen die ondergebracht zijn in pleeggezinnen.
  • Training rond de complexe problemen waarmee de pleegouders zullen geconfronteerd worden.
  • Opleiding van leden uit de gemeenschap die pleegkinderen en pleeggezinnen op een dagdagelijkse basis kunnen bijstaan.
 • Plaatsing van kinderen en rechtsgeldigheden:
  • Het identificeren en onderhouden van contacten met potentiële pleeggezinnen; organiseren van opleidingen, zoals hierboven beschreven.
  • Bijstand bij pleegzorgplaatsingen via de rechter.
  • Bijstand bij het weghalen van het kind.
 • Begeleiding en ondersteuning:
  • Ondersteuning en begeleiding voor misbruikte kinderen die voorbereid moeten worden om te getuigen in een rechtszaak.
  • Ondersteuning en begeleiding bij trauma en verkrachting.
  • Het opzetten van steungroepen in lokale dorpen voor wezen en kwetsbare kinderen.
 • Samenwerken met andere organisaties:
  • Samenwerken met partner NGO´s bij rechtbank en welzijnsdiensten.
  • Samenwerking met de lokale politie, ministeries van Volksgezondheid Welzijn, Onderwijs en rechtbanken om de problemen waarmee zij worden geconfronteerd te identificeren en te verlichten.

De andere lopende projecten:


PROJECTEN