HOME - T4I - PROJECTEN - STEUN ONS - CONTACT - LINKS

VZW TOMORROW4ISIBANI − ON 0823.885.336

De VZW is ontstaan uit de samenwerking van 2 bestaande projecten in Winterton. Enerzijds het Belgische Tomorrowproject, gebaseerd op bewustmaking rond HIV / AIDS, en anderzijds het plaatselijke gemeenschapscentrum Isibani. Met 6 Belgische vrienden hebben we in 2008 de feitelijke vereniging Tomorrow4Isibani opgericht, en zijn we overgegaan tot VZW Tomorrow4Isibani (verkort T4I) in 2010.

In 2011 heeft Peter Rouffaer ons vervoegd als peter van de VZW Tomorrow4Isibani.

Na interne verschuivingen binnen de organisatie en de fysieke verhuis begin 2016 van het centrum naar het midden van de woonwijk Khethani, werd Isibani omgevormd tot de VZW Isiphephelo Central Berg. Het project bestaat uit 2 zuilen: enerzijds het Opvanghuis Isiphephelo en anderzijds het gemeenschapscentrum Isiphephelo Outreach, dat in de wijk bekend staat als Ekukhanyeni.

Ekukhanyeni is gelegen in het centrum van Khethani, waar ongeveer 10000 mensen leven. De meerderheid van het township is drager van of heeft te maken met HIV / AIDS en dat draagt enorm bij tot de verarming en het uiteenvallen van families. Veel gezinnen worden gerund door de grootouders of in sommige gevallen enkel door de kinderen omdat er geen volwassenen meer zijn. In een samenleving die de traditionele waarden en normen niet meer erkent zijn deze kinderen bijzonder kwetsbaar. Ze worden vaak het slachtoffer van misdaad, verkrachting of mishandeling.

Omdat deze groep het zwaarst getroffen wordt in deze maatschappij, focust onze VZW Tomorrow4Isibani zich binnen de samenwerking met VZW Isiphephelo Central Berg op de projecten rond hulpverlening aan kinderen en jongeren (Isiphephelo Outreach).

Op deze website vindt u, naast een opsomming van onze verwezenlijkingen van de afgelopen jaren, ook onze lopende projecten:

  • Opvanghuis Isiphephelo.
  • Kind en Jongerenzorg.
  • Bewustmaking.
  • Voedselbedeling Matt 25.

Daarnaast informeren wij over de werking en activiteiten met regelmatige berichtgeving op onze Facebookpagina VZW Tomorrow4Isibani, en via email. Inschrijven kan door e−mailadres op te geven via tris [at] tomorrow4isibani.be.

Het werken in een ontwikkelingsland loopt niet altijd van een leien dakje, maar we zijn met zijn allen, in België en Zuid-Afrika, een gemotiveerd team en blijven er steeds voor gaan.

Om deze projecten te realiseren zijn wij op zoek naar mensen die het T4I project financiëel willen steunen: zie rubriek steun ons.