Tomorrow4Isibani
Nederlands

VZW Tomorrow4Isibani werkt sedert 2008 samen met de plaatselijke VZW Isiphephelo Central Berg (voorheen Isibani) aan een betere toekomst voor de bewoners van Khethani, een wijk aan de rand van Winterton − Kwazulu Natal − Zuid-Afrika.

Onze doelgroep zijn de kinderen van deze uiteengevallen, door HIV ⁄ AIDS geteisterde gezinnen.

Door middel van een holistische aanpak van de sociale −en gezondheidsproblemen, proberen we in dit post−apartheid tijdperk een brug te vormen tussen de bevolking en de overheid.

Onze visie is dat dit moet gebeuren met respect voor de cultuur en met het streven naar autonomie voor de plaatselijke bevolking.


English

NPO Tomorrow4Isibani is working together with the local NPO Isiphephelo Central Berg (formerly Isibani) for the residents of Khethani, a district on the outskirts of Winterton − Kwazulu Natal − South Africa, since 2008.

Our target group are the children of those affected or infected by HIV ⁄ AIDS−shattered families.

Through a holistic approach to social and health issues, we try to form a bridge between the people and the government, in this post−apartheid era.

Our vision is that this should be done with respect for the culture and strive for autonomy for local people.